Ondansetron oral, enjeksiyon, intravenöz

Terapötik Sınıf: Antiemetik

Ondansetron için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Serotonin Reseptör Antagonisti, 5-HT3

Ondansetron yalnızca doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Ondansetron için aşağıdakiler düşünülmelidir

Ondansetron’a veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, çocuklarda ondansetron enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak çocuklara özgü problemleri göstermedi. Bununla birlikte, 1 aydan küçük çocuklarda, mide bulantısı ve kusmayı önlemek için 6 aydan küçük kanser tedavileri nedeniyle mide bulantısı ve kusma için tedavi edilen çocuklarda güvenlik ve etkinlik saptanmamıştır.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda ondansetron enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik özel problemleri göstermedi.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Ondansetron’u Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Ondansetron aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizin bilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Ondansetronun aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması tavsiye edilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Ondansetronun aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Ondansetronun aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Ondansetronun aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanıldığında, doktorunuz ondansetron dozunu veya ne sıklıkta kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı ondansetronun kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Hemşire veya başka eğitimli sağlık uzmanı size veya çocuğunuza ondansetron’u bir hastane veya kanser tedavi merkezinde verecektir. Ondansetron bir kas veya damara atış olarak verilir.

Ondansetron, kanser ilaçlarının (kemoterapi) neden olduğu bulantı ve kusmayı önlemek için kullanıldığında, genellikle kemoterapinin başlamasından 30 dakika önce verilir. İlk dozdan 4 saat sonra ve ilk dozdan 8 saat sonra ilave dozlar verilebilir.

Ondansetron ameliyattan kaynaklanan mide bulantısı ve kusmayı önlemek için kullanıldığında, genellikle anestezi öncesi (ameliyat öncesinde sizi uyku ilacına yatırmak için) veya mide bulantısı ve kusma başlarsa ameliyattan hemen sonra verilir.

Doktorunuz size durumunuz gelişene kadar birkaç doz ondansetron verecek ve sonra sizi aynı şekilde çalışan bir oral tıplığa yönlendirilecektir. Bu konuda endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Hastaneyi veya kanser tedavi merkezini terkettikten sonra şiddetli mide bulantısı ve kusma devam ederse doktorunuza danışın.

Ondansetron, anafilaksi de dahil ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. İlaç aldıktan sonra sizde veya çocuğunuzda döküntü, kaşıntı, ses kısıklığı, nefes darlığı sorunları, yutma sorunu, ya da elleriniz, yüzünüz ya da ağızda şişme varsa doktorunuzu hemen arayınız.

Siz veya çocuğunuz apomorfin (Apokyn®) kullanıyorsa ondansetronu kullanmayın. Bu ilaçları birlikte kullanmak ciddi yan etkilere neden olabilir.

Ondansetron, QT uzatma adı verilen bir durum gibi kalp ritimlerinde değişikliğe neden olabilir. Bazı hastalarda kalbin atış şeklini değiştirebilir ve bayılma veya ciddi yan etkilere neden olabilir. Sizin veya çocuğunuzun hızlı, vurulaşma veya düzensiz kalp atışı gibi kalp ritmi problemleri varsa hemen doktorunuzla iletişime geçin.

Siz veya çocuğunuz midenizde ağrı veya şişlik yaşarsa, hemen doktorunuza danışın. Bunlar ciddi bir mide veya bağırsak problemi işaretleri olabilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Ondansetron’un Doğru Kullanımı

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Ondansetron Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Bulantı / Kusma Prometazin, Lorazepam, Hidroksizin, Ativan, Ondansetron, Zofran

Bulantı / Kusma, Kemoterapi İndüklü lorazepam, Ativan, Ondansetron, Zofran, Deksametason, Metoklopramid

Bulantı / Kusma, Postoperatif ondansetron, Zofran, Metoklopramid, Reglan, Zofran ODT, Emend

Bulantı / Kusma, Radyasyona Bağlı Ondansetron, Zofran, Zofran ODT, granisetron, Kytril, Granisol

Ondansetron Yan Etkiler

Ondansetron