Novo-metakin fitiller

NSAID’ler ciddi kardiyovasküler trombotik olaylar, miyokard enfarktüsü ve inme gibi ölümcül olabilecek artmış bir riske neden olabilir. Bu risk, kardiyovasküler hastalık hastalarında veya kardiyovasküler hastalık için risk faktörlerinde artabilir. Indometazin, koroner arter bypass grefti (CABG) cerrahisinde peri-operatif ağrı tedavisinde kontrendikedir. NSAİİ’ler aynı zamanda özellikle kanama, ülserasyon ve mide veya bağırsakların delinmesi gibi ölümcül olabilen yaşlılarda ciddi gastrointestinal advers olay riski oluşturabilir.

Novo-Methacin Süpozituvarları İçin Kullanım

Terapötik Sınıf: Analjezik

Farmakolojik Sınıf: NSAID

Kimyasal Sınıf: Asetik Asit (sınıf)

İndometasin aynı zamanda omurgadaki eklemleri etkileyen bir artrit türü olan ankilozan spondilitin tedavisinde de kullanılır. Bu ilaç, bursit veya tendinitin neden olduğu ağrılı omuzu tedavi etmek için de kullanılabilir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Novo-Methacin Süpozituvarlarını Kullanmadan Önce

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Yaşın 14 yaşın altındaki çocuklarda yaş ile indometasinin etkileri arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı insanlarda indometasin kullanımını sınırlayan geriatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalar indometasinin genç erişkinlere göre daha duyarlı olabilmelerine ve istenmeyen etkilere (örn., Mide ülseri, konfüzyon, psikoz) ve yaşla ilgili böbrek sorunlarına daha fazla maruz kalabilirler; Indometasin alan hastalar için doz.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, indometasin içeren bir takım ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Novo-Methacin fitillerine özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacın güvenli ve etkili bir şekilde kullanılması için, daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Bu ilacın çok fazla alınması istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Bu ilaç bir ilaç rehberi ile birlikte verilmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Şiddetli veya devam eden artrit için kullanıldığında, bu ilaç, size yardımcı olması için doktorunuzun talimatına göre düzenli olarak alınmalıdır. Bu ilaç genellikle bir hafta içinde başlar, ancak ağır vakalarda iki haftaya kadar veya daha iyi hissetmeye başlamadan önce daha uzun sürebilir. Ayrıca, bu ilacın tüm etkilerini hissettirmeden önce birkaç hafta geçebilir.

Rektal süppozituvarları ağıza almayın.

Süpozituvar kullanmak için

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

İndometasin’in Doğru Kullanımı

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Düzenli ziyaretlerde doktorunuzun ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve kullanmaya devam etmeye devam edip etmeyeceğinize karar vermesine izin verir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan ve idrar testleri gerekebilir.

Bu ilaç kalp krizi veya inme riskinizi artırabilir. Zaten kalp rahatsızlığı olan insanlarda bu daha olasıdır. Bu ilacı uzun süre kullananlar da daha yüksek bir riske sahip olabilirler.

Bu ilaç, midenizde veya bağırsaklarda kanamalara neden olabilir. Bu sorunlar uyarı işaretleri olmadan gerçekleşebilir. Geçmişte mide ülseri geçirmiş olmanız, düzenli içki içmeniz, alkol almamanız, 60 yaşın üstünde olması, sağlık durumunuz kötü olması veya belirli diğer ilaçları (steroid tıbbı veya kan gibi) kullanması daha olasıdır daha ince).

Novo-Methacin Fitiller Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Ciltteki ciddi reaksiyonlar bu tıbbın tedavisinde ortaya çıkabilir. Bu ilacı kullanırken şu semptomlardan herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuza danışın: kabarma, soyma, cildin gevşetilmesi, titreme, öksürük, ishal, ateş, kaşıntı, eklem veya kas ağrısı, kırmızı ten lezyonları, boğaz ağrısı; Yaralar, ülserler, ağızda veya dudaklarda beyaz lekeler veya alışılmadık yorgunluk veya zayıflık.

Bu tıbbın tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek ciddi yan etkilerin bazı muhtemel uyarı işaretleri siyah, katran dışkıları, idrara çıkma azalması, şiddetli karın ağrısı, deri döküntüsü, yüz, parmak, ayak veya alt bacaklarda şişme, alışılmadık kanama veya morarma içerebilir Olağandışı kilo alımı, kahvenize kahve ya da kahve değirmeni benzeri malzeme veya sarı cilt veya göz. Ayrıca göğüs ağrısı, göğüste sızma, hızlı veya düzensiz kalp atışları, olağandışı cildin kızarması veya sıcaklığı, zayıflık veya konuşmanın sürtmesi gibi ciddi kalp sorunlarının belirtileri ortaya çıkabilir. Bu ilacı kullanmayı bırakın ve bu uyarı işaretlerinden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza danışın.

Bu ilaç ayrıca anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nadir olmasına rağmen, aspirine alerjik veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlardan (NSAİİ) herhangi birinde alerjik hastalarda daha sık görülebilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Bu reaksiyonun en ciddi belirtileri çok hızlı veya düzensiz solunum, nefes nefese nefes alma, baygınlık veya bayılma şeklindedir. Diğer işaretler arasında yüz derisinin renk değişikliği, çok hızlı ancak düzensiz kalp atışı veya nabız, derideki kovan benzeri şişlikler ve göz kapaklarının şişmesi veya şişmesi veya göz çevresindeki şişmeler görülür. Bu etkiler ortaya çıkarsa, bir seferinde acil yardım alın.

Bu ilacı hamileliğin son birkaç ayı içinde kullanmak doğmamış bebeğinize zarar verebilir. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Görme bulanıklığı, okunmada zorluk veya görme alanında başka herhangi bir değişiklik olması halinde tedavi sırasında veya sonrasında derhal doktorunuza danışın. Doktorunuz gözlerinizi bir göz doktoru tarafından kontrol edilmenizi isteyebilir.

Bu ilaç, bazı kişilerin baş döndürücü, başın dönük, uyuşuk veya normalden daha az uyarı halini almasına neden olabilir. Yatmadan önce bile, bazı insanlar uyuşuk hissetmelerine veya uyarıda bulunmalarına daha az dikkat etmesine neden olabilirler. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki vereceğinizden emin olun, makineler kullanın veya uyanık değilseniz tehlikeli olabilecek başka şeyler yapın.

Herhangi bir ameliyat veya tıbbi test yaptırmadan önce doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyin. Prosedürden önce tedavinizi bir süre durdurmanız ya da farklı bir nonsteroid antienflamatuvar ilaç olarak değiştirmeniz gerekli olabilir.

Novo-Methacin Supozituvarları Yan Etkiler

Indometasin

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar dahildir (tezgah üstü [OTC]) ilaçlar ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir ..

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi Çoklu Risk kullanıma bağlı

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Gut, Akut naproksen, ibuprofen, metilprednizolon, Aleve, kolşisin, indometasin

Sırt Ağrısı tramadol, naproksen, Cymbalta, aspirin, ibuprofen, diklofenak

Ankilozan Spondilit, prednison, naproksen, Humira, aspirin, diklofenak, Celebrex

Küme Baş ağrısı prednisone, verapamil, sumatriptan, indometasin, imitreks, sitopheptadin