Orfenadrin w / a.c.

Terapötik Sınıf: İskelet Kasları Gevşetici, Santral Vekillendirme / Salisilat, Aspirin Kombinasyonu

Orphenadrine için A.C kullanır.

Farmakolojik Sınıf: Orfenadrin

Kimyasal Sınıf: Salisilat, Aspirin

Orphenadrine, kas gevşetici etkilerini üretmek için merkezi sinir sisteminde (CNS) hareket eder. CNS’deki eylemler bazı yan etkilerinden sorumlu olabilir. Orphenadrine’in bazı yan etkilerinden sorumlu olabilecek diğer etkileri (antimuskarinik) vardır.

Bu kombinasyon tıbbında ayrıca kafein bulunur.

, Bu kombinasyon tıbbı yalnızca doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Orphenadrine kullanmadan önce A.C.

Çocuğunuzun doktoruyla ilk kez konuşmadan çocuğa veya ateşe veya virüs enfeksiyonu belirtilerine, özellikle grip veya su çiçeğine sahip bir gence bir aspirin içeren bir ilaç vermeyin. Aspirin, virüs enfeksiyonu, özellikle grip veya su çiçeği nedeniyle ateşli çocuklarda Reye sendromu şeklinde ciddi bir hastalığa neden olabilir, bu çok önemlidir. Virüs enfeksiyonu çekmeyen çocuklar, özellikle ateşleri varsa veya kusma, ishal veya terleme nedeniyle büyük miktarda vücut sıvısı kaybettiyse, aspirinin etkilerine karşı daha hassastırlar. Bu, tedavi sırasında yan etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Çocuklarda orfenadrin kullanımı hakkında spesifik bir bilgi yoktur.

Yaşlılar özellikle aspirinin etkilerine karşı hassastırlar. Bu, tedavi sırasında yan etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Yaşlılarda orfenadrin kullanımı hakkında spesifik bir bilgi yoktur.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, orifenadrin, aspirin ve kafein içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Orphenadrine w / A.C’ye özgü olmayabilir .. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacın mide tahrişini azaltmak için yiyecek veya tam bir cam (8 ons) su ile alın.

Güçlü sirke benzeri bir kokuya sahipse bu ilacı kullanmayın. Bu koku içerisindeki aspirin parçalanması demektir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Bu ilacı doktorunuzun yan etkileri veya aşırı doz verme şansını azaltmaktan daha fazla almayın.

Orfenadrin, aspirin ve kafeinin doğru kullanımı

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Eğer bu ilacı uzun süre (örneğin birkaç haftadan fazla sürecek) alacaksanız, doktorunuz normal ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmelidir.

Şu anda aldığınız reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) reçeteli ilaçların etiketlerini kontrol edin. Orfenofen veya aspirin veya diğer salisilatlar içeren ilaçlar özellikle dikkatli olmalı; çünkü bu ilaçları kullanırken bunları alarak doz aşımına neden olabilir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Orphenadrine Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar A.C.

Bu kombinasyon tıbbında aspirinle birlikte asetaminofen veya diğer bazı ilaçların çok fazla kullanılması istenmeyen etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir. Risk, her tıbbın her gün ne kadar aldığına ve ilaçları birlikte toplamaya ne kadar bağlı olduğunuza bağlıdır. Doktorunuz sizi bu ilaçları düzenli olarak birlikte almaya yönlendirirse, talimatlarını dikkatle izleyin. Bununla birlikte, asetaminofen veya aşağıdaki ilaçların herhangi birini bu kombinasyon tıbbıyla birlikte almayınız; doktorunuz sizi böyle yapmadığına ve ilerlemenizi izlemediği sürece, birkaç günden fazla süreyle kullanmayınız.

Diyabetik hastalar için

Diş hekimliği doktorunuz veya diş hekimi tarafından aksi belirtilmedikçe, bu ilacı herhangi bir cerrahiden önce 5 gün süreyle diş hekimi ameliyatı da almayınız. Bu süre içinde aspirin almak kanama sorunlarına neden olabilir.

Bu kombinasyon tıbbındaki orfenadrin, alkol ve diğer MSS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini artırabilir. CNS depresanlarına bazı örnekler arasında saman nezlesi, diğer alerji veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar, nöbetler için ilaçlar, diğer kas gevşetici maddeler veya bazı dental anestezikleri de içeren anestetik maddeler . Ayrıca, aspirin kullanırken alkollü içki içerseniz midenizdeki sorunların ortaya çıkma ihtimali daha yüksek olabilir. Alkollü içki içmeyin ve bu ilacı kullanırken yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Bu ilaç, bazı insanlara bulanık görme veya uykulu olma, baş dönmesi, kafa kafaya girme, baygın olma veya normalden daha az uyarıya neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğiniz, makineler kullandığınızı veya başınız döndüğünüz veya uyanık değilseniz tehlikeli olabileceği başka herhangi bir şey yaptığınızdan emin olun.

Bu ilacı alırken ağız kuruluğu ortaya çıkabilir. Geçici rahatlama için, şekersiz şeker veya sakız kullanın, ağızda biraz buz eriyen veya bir tükürük ikame edici kullanın. Bununla birlikte, kuru ağız 2 haftadan daha uzun süre devam ederse, diş hekiminize danışın. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonları gibi diş hastalıkları riskini artırabilir.

Kendinizin veya başkasının bu ilacın aşırı dozda kalmış olabileceğini düşünüyorsanız hemen acil yardım alın. Bu ilacın aşırı dozda alınması bilinç kaybına veya ölüme neden olabilir. Doz aşımı belirtileri, konvülsiyonlar (nöbetler), işitme kaybı, karışıklık, kulaklarda çınlama veya uğultu, şiddetli uykulu olma ya da yorgunluk, şiddetli heyecan ya da sinirlilik ve hızlı ya da derin nefes alma sayılabilir.

Orphenadrine w / A.C. Yan etkiler

Aspirin / kafein / orfenadrin

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

WADA Sınıfı WADA Anti-Doping Sınıflandırması

Kas ağrısı asetaminofen, Tilenol, naproksen, ibuprofen, diklofenak, Voltaren, Parasetamol, Aleve, Advil, Motrin, Naprosyn

Kas Spasm siklobenzaprin, Soma, baklofen, Flexeril, diazepam, tizanidin, Valium, metokarbamol, Robaxin, Zanaflex, karisoprodol, metaxalone

 Veya benzer ilgi alanlarına sahip diğer insanlarla bağlantı kurmak için aspirin / kafein / orfenadrin destek grubuna katılın.