yumurtalık kanseri önleme (pdqто): önleme [] Bu pdq özet -Yaklaşık

PDQ hakkında

İnsidans ve Mortalit; 2013 yılında yeni vaka ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yumurtalık kanseri ölümleri Tahmini: [1; Yeni olgular: 22240; Ölümler: 14030; Birkaç maligniteler yumurtalıktan kaynaklanır. yumurtalık epitel karsinomu tüm vakaların% 50’si 65 yaş ve üzeri kadınlarda meydana gelen, en sık görülen jinekolojik kanserler ve kadınlarda kansere bağlı ölümlerin beşinci en sık nedenlerinden biridir. [2] yumurtalık kanserlerinin yaklaşık% 5’i ila% 10 ailesel, ve üç farklı kalıtsal …

PDQ bir hizmettir. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bir parçasıdır. NIH biyomedikal araştırmanın federal hükümetin merkezidir. PDQ özetleri tıbbi literatürde bağımsız bir inceleme dayanmaktadır. Bunlar ya NIH politika ifadeleri değildir.

Bu Özet Amaç

Bu PDQ kanser bilgiler özet yumurtalık kanseri önleme ile ilgili güncel bilgiler yer alır. Bilgilendirme ve hastalar, aileleri ve bakıcıları yardım etmek anlamına gelir. Bu sağlık konusunda kararlar için resmi kurallar veya öneriler vermez.

Hakemler ve Güncellemeler

Editoryal Kurulları PDQ kanser bilgiler özetleri yazmak ve bugüne kadar onları tutmak. Bu tahtalar kanser tedavisi ve kanser ile ilgili diğer branşlardaki uzmanlardan oluşmaktadır. özetleri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgi olduğunda değişiklikler yapılır. Her özeti ( “Son Güncelleme Tarihi”) tarih en son değişimin tarihidir.

Bu hasta özet bilgiler PDQ Tarama ve Önleme Yayın Kurulu tarafından, gerektiği gibi düzenli olarak gözden ve güncellenmektedir sağlık meslek versiyonu alınmıştır.

Klinik Deneme Bilgiler

Bir klinik çalışma gibi bir tedavi diğerine göre daha iyi olup olmadığı gibi bilimsel bir soruyu cevaplamak için bir çalışmadır. Denemeler geçmiş çalışmalar ve ne laboratuvarda öğrenmiş oldu dayanmaktadır. Her deneme kanser hastalarına yardım etmek için yeni ve daha iyi yollarını bulmak için bazı bilimsel sorulara cevaplar. Tedavi Klinik çalışmalar sırasında, bilgi, yeni bir tedavi ve ne kadar iyi çalıştığını etkileri hakkında toplanır. Bir klinik araştırma yeni bir tedavi bir şu anda kullanılmakta olan daha iyi olduğunu gösteriyorsa, yeni tedavi “standardı.” hale gelebilir Hastalar klinik araştırmaya katılan düşünmek isteyebilirsiniz. Bazı klinik çalışmalarda tek tedavi başlamış değil hastalara açıktır.