Optiray 350

İntratekal kullanım için değil, yanlışlıkla intratekal uygulamayla ölüm dahil olmak üzere ciddi advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Anjiyografik işlemler sırasında ciddi, nadiren ölümcül, tromboembolik olaylar bildirilmiştir; titiz intravasküler uygulama tekniği gereklidir. Bir kontrast maddenin arteryal enjeksiyonu asla vasopressörlerin uygulanmasından sonra yapılmamalı çünkü advers nörolojik etkileri kuvvetlice güçlendiriyorlar. Feokromositoma, ciddi böbrek yetmezliği, kombine böbrek ve karaciğer hastalığı, ağır tirotoksikoz, miyelomatozis veya anüri hastalarında, özellikle büyük dozlar uygulandığında aşırı dikkatli olun. Ioversol, özellikle terapötik olarak dirençli anüri olanlarda, multipl miyelomalı veya diğer paraproteinemili hastalarda potansiyel olarak tehlikeli; normal hidrasyonun korunması ve yakın izlem gereklidir. Orak hücre hastalığına homozigot olan kişilerde intravasküler olarak uygulandığında orak büyümesini teşvik edebilir. Hipertiroidi veya otonom işleyen tiroid nodülü olan hastalarda intravasküler kullanımın ardından tiroid fırtınası bildirilmiştir.

Optiray 350 için kullanır

Terapötik Sınıf: Radyolojik Non-İyonik Kontrast Medya

Bu ilaç sadece bir doktor gözetiminde veya bir doktor gözetiminde verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, anjiyografi için Optiray ™ 350 ve Optiray ™ 320’nin ve çocuklarda başın ve vücudun CT taraması için olan Optiray ™ 320’nin kullanımını sınırlayacak pediatrik spesifik problemleri göstermediler. Bununla birlikte yenidoğanlarda güvenlik ve etkililik saptanmamıştır.

Geriatrik popülasyonda yaş ile ioversol enjeksiyonunun etkileri arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Bununla birlikte, günümüze kadar hiçbir geriatrik özel sorunlar belgelenmemiştir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Optiray 350’yi Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, ioversol içeren bir dizi ürünün doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Optiray 350’ye özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bir doktor veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı size veya çocuğunuza bu ilacı bir hastanede verecektir. Bu ilaç, arter veya damara yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Siz veya çocuğunuz bu ilacı alırken daha fazla miktarda idrar içeceksiniz. Bu böbrek sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Bu ilacı alırken doktorunuzun sizin veya çocuğunuzun ilerlemesini yakından kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermesine olanak tanır.

Bu ilaç, anjiyografi işlemleri sırasında kalp krizi, inme ve kan pıhtılaşma sorunlarına neden olabilir. Kollarına, çeneye, sırt ya da boynuna yayılmış göğüs ağrısı, solunum rahatsızlığı, mide bulantısı, olağandışı terleme, baygınlık, kolda öksürme, uyuşma ya da zayıflık ya da birinde Ani veya şiddetli baş ağrısı veya görme, konuşma ya da bu ilacı aldıktan sonra yürüme sorunları olabilir.

Bu ilacı aldıktan sonra ciddi böbrek sorunları olabilir. Bu ilacın çok fazla bir miktarı varsa daha olasıdır. Çocuğunuzun veya çocuğunuzun ilacı aldıktan sonra şu semptomlara sahip olması durumunda, ajitasyon, konfüzyon, azalmış idrar çıkışı, baş dönmesi, baş ağrısı, kas seğirme, hızlı kilo verme veya yüz, ayak bilekleri veya ellerin şişmesi hemen doktorunuza bildirin.

Bu ilaç, anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Siz veya çocuğunuzda deri döküntüleri, kaşıntı, nefes darlığı, terleme, yüz şişmesi, dil ve boğaz varsa veya enjeksiyonu aldıktan sonra göğüste sıkışma varsa hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyin.

Sizin veya çocuğunuzun hafif, yanan ağrıları, sıcaklık veya soğukluk hissi, cildin soyulması, kızarıklık veya enjeksiyon bölgesinde şişlik varsa derhal doktorunuza bildirin.

Siz veya çocuğunuzun bir test veya işlem sırasında verilen herhangi bir boya veya tıbbı alerjik reaksiyon göstermiş olup olmadığınızı doktorunuzun bildiğinden emin olun.

Bu ilacı kullanırken, radyasyona maruz kalmış olabilirsiniz. Bununla ilgili endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

Sizi tedavi eden herhangi bir doktor veya diş hekiminin bu ilacı kullandığınızı bildiğinden emin olun. Bu ilaç, bazı tıbbi testlerin sonuçlarını etkileyebilir.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Ioversol’un Doğru Kullanımı

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Optiray 350’yi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Serebral Arteriografi iohexol, Visipaque, Omnipaque 300, iyodixanol, iyopromid, Omnipaque 240

Koroner Arteriyografi Visipaque, iyodiksanol, iyopromür, ioversol, Optiray 320, Ultravist

Vücut Görüntüleme iohexol, Omnipaque 300, Omnipaque 240, ioversol, Omnipaque 350, Optiray 320

Renal Arteriografi Visipaque, iyodiksanol, iyoversol, Optiray 320

Optiray 350 Yan Etkiler

Optiray 350 (ioversol)