yumurtalık kanseri örgütleri

Yumurtalık Kanseri Ulusal İttifak öncelikli hedefi önemli ölçüde yumurtalık kanserinden ölümlerin sayısını azaltmak ve nihayetinde hastalığı ele geçirmek. Onlar yumurtalık kanseri savunma, eğitim, farkındalık, tanı ve tedavi hakkında bilgi sahibi.

Kadın Kanser Vakfı haberdar kadınları tutmak ve kendi sağlık savunucuları olmalarını sağlamak için çaba göstermektedir. Kadın Kanser Vakfı yumurtalık kanseri yanı sıra kadın kanserleri diğer önde gelen tipleri için nedenleri ve belirtileri hakkında bilgi sağlar.

Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı yumurtalık kanseri de dahil olmak üzere tüm kanser türlerini tedavi ABD’de önde gelen kanser merkezlerinden 26 kar amacı gütmeyen bir ittifaktır. Onlar kanserli hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini artırmak için varız.

Ulusal Kanser Enstitüsü kanser araştırmaları için ABD hükümetinin başlıca ajansı kapsamlı yumurtalık kanseri bilgi sağlar.

Livestrong, Lance Armstrong tarafından kurulan, ilham ve kanser etkilenen insanların güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Onlar kanser pratik bilgiler ve araçlar insanların kendi şartlarda hayat yaşamak gerekir sağlar.