Ora filmi

Ora filmi için kullanır

Terapötik Sınıf: Anestetik, Yerel

Kimyasal Sınıf: Amino Ester

Bu ilaç reçetesiz kullanılabilir, ancak doktorunuz tıbbi probleminiz için doğru kullanım ve doza ilişkin özel talimatlara sahip olabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediatrik popülasyondaki benzokain pastillerinin yaşla ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. 5 yaşın altındaki çocuklarda güvenlik ve etkililik saptanmamıştır.

Geriatrik hastalarda yaşın benzokain etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Ora filmini kullanmadan önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, benzokain içeren bir dizi ürünün doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Ora filmine özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı aynen doktorunuzun talimatlarına uygun olarak kullanın. Bu ilacı daha fazla kullanmayın, daha sık kullanmayın ve yönetime göre daha uzun süre kullanmayın. Bunu yapmak vücuda emilim şansını ve yan etkileri riskini artırabilir.

Bu ilaç, yalnızca doktorunuzun tedavi ettiği sorunlar veya paket talimatlarında belirtilen koşullar için kullanılmalıdır. Özellikle de bir enfeksiyonun var olabileceğini düşünüyorsanız, başka sorunlar için kullanmadan önce doktorunuzla görüşün.

Bu ilacı doktorunuza danışmadan 2 günden fazla kullanmayın.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Durumunuz 7 gün içinde düzelmezse veya kötüleşerse doktorunuza danışın.

Ateş, baş ağrısı, mide bulantısı veya kusma ile oluşan boğaz ağrısı veya boğaz ağrısı başlarsa hemen doktorunuzu arayın. Bunlar belki bir enfeksiyon belirtileri.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Benzokainin Doğru Kullanımı

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx / OTC Rx ve / veya OTC

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Ağız ve Diş Hakları: Benzokain topikal, Orajel, Anbesol, Orabase, Hurricaine, Cepacol Dual Relief Boğaz Boğazı, Benzo-Jel, Benz-O-Sthetic, Detane, Kank-a

Aft Yumurta Triamsinolon topikal, deksametazon, benzokain topikal, Orajel, Anbesol, amlexanox topikal, İLK Mouthwash BLM, Orabase, Benzo-Jel, Aphthasol, Trianex

Ora filmini kullanırken alınması gereken önlemler

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Ora film destek grubuna katılın.

Ora filmi Yan Etkiler

Ora filmi (benzokain topikal)